In Jodium en opname is het opname systeem van jodium aan de orde geweest. Daarbij is in de afgelopen jaren veel duidelijk geworden over de rol van de Natrium Iodine Symporter (NIS) en de rol in het lichaam bij de opname van jodium. Deze symporter is als het ware de poort via waar het jodium het lichaam binnenkomt. Die poort kan echter door allerlei andere stoffen worden geblokkeerd.

In diverse onderzoeken is ook duidelijk geworden dat diezelfde symporter hinder kan ondervinden van diverse verstorende factoren. In dat kader zijn de andere halogenen van belang om te noemen. De belangrijkste daarbij zijn Bromide en Fluoride. Deze twee kunnen zich net als jodium vrij makkelijk binden aan de NIS. En als de NIS is bezet met een van deze halogenen dan kan jodium er niet meer bij en dus niet worden opgenomen.

Uit studies van voor de ontdekking van de symporter werd duidelijk dat de poort een voorkeur heeft voor jodium boven bromide en fluoride. Echter deze voorkeur is wel afhankelijk van de concentratie. Dus in een situatie waar maar weinig jodium aanwezig is kunnen bromide en fluoride de poort makkelijker blokkeren dan in het geval er mer jodium aanwezig is. Het is een zogenaamde competitieve blokkade.

Datzelfde geldt voor diverse andere stoffen. Waaronder bijvoorbeeld perchloraat en thiocyanaat. Perchloraat komt op zich niet veelvoor in het milieu. Echter het plakt tot 8 maal makkelijk aan de poort dan jodium zelf dus er is minder van nodig om jodium eraf te duwen”. Ook thiocyanaat plakt veel makkelijker aan de poort. Echter thiocyanaat komt veel vaker voor en speelt een veel belangrijkere rol. In de tropen wordt cassave zeer veelvuldig gegeten en gebruikt als meel. Echter cassave bevat thiocyanaat. Het is al veel langer bekend dat dit de jodiumopname blokkeert en daardoor struma en hypothyreoïdie kan veroorzaken. Dat geldt ook voor sigaretten. Ook deze bevatten thiocyanaat en blokkeren de opname met een belemmering van de schildklier functie, wat al langer bekend is. En tenslotte is de industriële luchtvervuiling een belangrijke veroorzaker van verhoogde thiocyanaat niveau’s die de opname van jodium blokkeren.

Thiocyanaat wordt niet voor niks gezien als misschien wel de belangrijkste factor die op optimale opname van jodium en een optimale schildklierwerking blokkeert en daarmee de gezondheid ondermijnt. Het mag duidelijk zijn dat dit nog veel makkelijker kan als we ene jodiumtekort hebben.