België heeft nog steeds te maken met een mild jodiumtekort in de bevolking. Zeker niet het enige land in Europa maar wel zeer hardnekkig aanwezig. Recent onderzoek heeft dat opnieuw aangetoond.

In het onderzoek is de mediane jodiumuitscheiding in de urine 93,6 µg/liter. De ondergrens volgens de WHO is 100 µg/l en daar zit België nog steeds onder. Dat betekent volgens de huidige WHO criteria dat België een mild jodiumtekort onder de bevolking kent. En mild lijkt mee te vallen maar ook een mild tekort heeft behoorlijke negatieve gezondheidseffecten.

De zoutinname daarentegen was duidelijk hoger dan de aanbevolen hoeveelheid: 8,5-9,5 gram per dag bij een aanbevolen inname volgens de WHO van 5 gram per dag. Zout, zo wordt ook uit dit onderzoek duidelijk, is niet het ideale transportmiddel om de jodium inname in de bevolking te verbeteren. Als de Belgen namelijk 5 gram zout per dag zouden innemen dan daalt de jodiuminname naar een bedenkelijk niveau en als ze voldoende jodium willen innemen dan stijgt de zoutinname naar een bedenkelijk niveau.

Nog zorgelijker is het als we ons realiseren dat zwangere en borstvoeding gevende vrouwen hun jodiuminname niet plots zullen verhogen door een aanpassing in hun voeding. En zal hun jodiuminname fors onder de aanbevolen hoeveelheid liggen.

De Belgische overheid wordt al decennia met dit probleem geconfronteerd alleen toont dit laatste onderzoek wederom aan dat er geen enkele vooruitgang is geboekt in al die jaren.

Vandevijvere S, Ruttens A, Wilmet A, Marien C, Hautekiet P, Van Loco J, et al. Urinary sodium and iodine concentrations among Belgian adults: results from the first national Health Examination Survey. Eur J Clin Nutr 2020.
https://doi.org/10.1038/s41430-020-00766-5.