Jodium is een van de vier halogenen (Chloor, Broom, Jodium en Fluor). Het is de minst reactieve van de vier.

Het is ontdekt aan het begin van de 19e eeuw door Bernard Courtois, een chemicus die salpeter produceerde voor de productie van buskruit.

Lang voordat jodium werd ontdekt was ongeveer 3600 jaar geleden in China al bekend dat zeewier en verbrande zeespons een opgezette schildklier kon voorkomen. In de 13e eeuw werd dit ook beschreven in Italie en Frankrijk en weer enkele eeuwen later werd dit ook in Engeland beschreven.

Zeewier, een bekende bron van jodium

Jodium heeft door de eeuwen heen altijd een haat liefde verhouding gekend met de gevestigde orde. Vanuit de geschiedenis en het steeds wisselende gebruik is dat goed te begrijpen.

Voorstanders streven vaak naar hoge doseringen en tegenstanders streven vaak naar minimale doseringen. Van beide kanten komt die overtuiging voort uit overlevering, anekdotes en niet vanuit de ratio, onderzoek en historisch perspectief.

Deze website probeert met verwijzingen naar literatuur meer helderheid te brengen in de discussie die nu al eeuwenlang speelt met betrekking tot jodium.